Sociale veiligheid

We vinden het binnen Scouting Gijsbrecht van Aemstel belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen.

Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid binnen Scouting Gijsbrecht van Aemstel betekent dat leden zich beschermd voelen tegen grensoverschreidend gedrag in de vereniging. Onder grens overschreidend gedrag, verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet, bijvoorbeeld zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.
Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten, die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen, die een functie heeft binnen onze scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland, die je hier kunt downloaden: Gedragscode Scouting Nederland
Alle vrijwilligers worden, bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring omtrent het Gedrag is één van de maatregelen, die Scouting Gijsbrecht van Aemstel getroffen heeft. om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk Reglement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG leden te weren en/of uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilligers matchen met de wensen van onze organisatie, voeren wij niet alleen intakegesprekken, maar hebben we ook conform het Huishoudelijk Reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste drie maanden een proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoud van de functie, de gedragscode, het Huishoudelijk Reglement en allerlei trainingen, die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

Vertrouwenpersoon

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden graag voor je klaar. Ook kun je via het team sociale veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijke vrijwilligers, die groepsbesturen adviseren over hoe hiermee om te gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Ze verwijzen Scoutinggroepen, indien nodig, door naar de juiste instanties. De vertrouwenspersoonen van het bestuur zijn te bereiken via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Jelle, Voorzitter) en This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Kiki, Welpenleiding). Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoortijd via een bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. en This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..